Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za voltive poslancev iz RS v Evropski parlament

14.05.2019

 Občina Ajdovščina objavlja Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za voltive poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. 

Sklep o spremembi sklepa