Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodi (ZV-1G)

04.06.2021

 Za nameščanje propagandnih sporočil - plakatiranje - v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki bo potekal 11. 7. 2021, Občina Ajdovščina določa naslednja plakatna mesta: 

a) brezplačna plakatna mesta v občinoi Ajdovščina so: 

1. v Ajdovščini: 

- na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2, 

- na zelenici v križišču Bekove ulice in Vipavske ceste (pod OŠ Šturje), 

2. v Črničah: 

- na zelenici pred marketom, 

3. na Colu: 

- na zelenici pri Zadružnem domu. 

b) v vseh naseljih lahko organizatorji brez posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih. 

Sklep o določitvi plakatnih mest - referendum