Sklep o določanju plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

17.02.2022

Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju: plakatiranje) v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo dne 24. 4. 2022, Občina Ajdovščina določa naslednje lokacije plakatnih mest:

a.) lokacije brezplačnih plakatnih mest v občini Ajdovščina so:

v Ajdovščini:

  • na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,
  • na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste (pod OŠ Štule),

v Črničah:

  • na zelenici pred marketom,

na Colu:

  • na zelenici pri Zadružnem domu.

b.) v vseh naseljih lahko organizatorji brez posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem in pod pogoji lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih. 

Sklep o določanju plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije