Zaprosilo Državne volilne komisije za predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov za volitve predsednika Republike Slovenije

26.08.2022

Državna volilna komisija naproša krajevne skupnosti, društva in občane, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov za volitve predsednika Republike Slovenije.

Kandidati morajo imeti volilno pravico in stalno bivališče na območju Upravne enote Ajdovščina (občina Ajdovščina in občina Vipava).

Prosimo, da izpolnjene obrazce pošljete ali dostavite neposredno na Upravno enoto Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina. 

Prošnja za predlog članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike (s priloženim obrazcem)