Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi plakatnih mesti in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za predsednika RS

16.09.2022

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za predsednika Republike Slovenije je dopolnjen z določili o določitvi plakatnih mest v primeru 2. kroga volitev za predsednika Republike Slovenije. 

Dopolnjen sklep - plakatiranje - volitve predsednika RS