Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Selo

27.06.2024

Župan Tadej Beočanin razpisuje nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Selo.

Volitve so razpisane za 22. 9. 2024. Podrobnejši roki so določeni v  rokovniku za izvedbo volilnih opravil, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija.

Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Selo