Sklep o predčasnem glasovanju za nadomestne volitve v svet KS Selo

27.06.2024

Številka: 040-0001/2024

Datum: 20. 6. 2024 

Na podlagi 78. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina na svoji 1. seji dne 20. 6. 2024, sprejela naslednji

 

S K L E P

 

Predčasno glasovanje za nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Selo, ki bodo 22. 9. 2024, bo potekalo v sredo, 18. 9. 2024. 

Volišče za predčasno glasovanje, ki bo v stavbi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, bo odprto med 7. in 19. uro.

                                                                                        

 Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l.r., predsednica Občinske volilne komisije

 

Ta sklep poslati:

-       Upravna enota Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina

 

Ta sklep objaviti na:

·         oglasni deski Občine Ajdovščina,

·         na oglasnih deskah v Krajevni skupnosti Selo,

·         na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

 

Sklep o predčasnem glasovanju za nadomestne volitve v KS Selo