Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Selo

27.06.2024

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je na podlagi 41. in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), na svoji 1. seji dne 20. 6. 2024 sprejela naslednji Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Selo, ki bodo 22. 9. 2024:

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Selo 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Selo