Obvestilo o predlaganju članov volilnih odborov

27.06.2024

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 18. 7. 2024 predlagajo kandidate za člane treh volilnih odborov za izvedbo nadomestnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Selo, ki bodo 22. 9. 2024, in sicer za naslednja volišča: Kulturni dom Selo, predčasno glasovanje, glasovanje po pošti.

Predlogu je obvezno potrebno priložiti soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora.

Obvestilo

Obrazca: predlog predlagatelja ter soglasje in izjava kandidata: 

Predlog za predlaganje člana

Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora