Obvestila

Pomoč ranljivim

datum: 16.03.2020
kategorija: Koronavirus

V času epidemije koronavirusa je socialno ogroženim in pomoči potrebnim občankam in občanom na voljo pomoč pri oskrbi s prehrano in drugimi nujnimi pripomočki. Letni vrt Na Livadi pa jim omogoča brezplačni obrok.

Tudi v ajdovskih gasah se je čas ustavil, življenje je zastalo. Če večina pridno sledi navodilom stroke in se izogiba socialnim stikom, pa so med nami tudi ljudje, ki so odvisni od drugih in dnevno potrebujejo pomoč. Storitev Pomoč na domu se v tem času izvaja v prilagojenem obsegu, izvajalci pa se sicer z vsakim uporabnikom individualno dogovarjajo o načinu in obsegu izvajanja.

Solidarnost je izkazalo gostinsko podjetje Letni vrt Na Livadi, ki vsem pomoči potrebnim omogoča dostavo brezplačnega obroka na dom – pokličite 041 573 310. Za dostavo suhih obrokov ter zdravil pomoči potrebnim izvajajo tudi na Rdečem križu Ajdovščina – pokličite: 051 430 722. 

Če želite pomagati, to lahko storite tudi brez osebnega stika – namesto obiska, telefonirajte sorodnikom in prijateljem, sosedu pustite listek na vratih, v bloku organizirajte oglasno desko, dostavljeno puščajte pred vrati.

Bodimo solidarni, a hkrati odgovorni!