Obvestila

Priporočila za delovne organizacije

datum: 18.03.2020
kategorija: Koronavirus

Občinski štab Civilne zaščite je v teh dneh preveril stanje pri delodajalcih in jih pozval k varnemu delu in upoštevanju vseh higienskih predpisov za preprečevanje širjenja okužbe med zaposlenimi. Država zagotavlja, da bo kmalu na voljo zaščitna oprema tudi za vse podjetnike in obrtnike.

Vse delodajalce pozivamo, da delo organizirajo na način, da poskrbijo za varnost in zdravje delavcev. Da bi preprečili širjenje morebitnih okužb, je priporočljivo zagotoviti dodatne dozirnike z infekcijskimi sredstvi, poudarjati pomen upoštevanja higienskih predpisov, okrepiti dnevno čiščenje najbolj izpostavljenih mest (kljuke na vhodih v objekte, sanitarne prostore), omogočiti redno dezinfekcijo garderob in jedilnice, uvesti poseben režim v jedilnici z omejitvijo števila sedežev ter dodatno dezinfekcijo pred prevzemom hrane, v proizvodnih obratih pa omejiti gibanje – v pisarnah na maksimalno enega zaposlenega, povsod drugod pa zagotoviti predpisano medsebojno razdaljo. Delodajalci so dolžni pozvati delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila pristojnih služb. Svetuje se  opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu.

V tem trenutku država ocenjuje, da ni potrebe po popolni prepovedi proizvodnje, saj so podjetja zagotovila, da spoštujejo zdravje in varnost ljudi. Obenem država zatrjuje, da bo kmalu dovolj zaščitne opreme ne le za zdravstvo, ampak tudi za ključne gospodarske subjekte. V zaključni fazi so tudi ukrepi, s katerimi bodo omogočili podjetjem, da bodo to krizo preživela. Interventni zakon bo zajel mala, velika in srednja podjetja in tudi SP-je.

Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so v teh dneh v službah in delajo več, kot so dolžni. Gre za veliko odgovornost in solidarnost, ki jo v teh kriznih časih še dodatno cenimo.

Ostanite zdravi. 

Koristne povezave:

NIJZ - priporočila delovnim organizacijam
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Inšpektorat za delo