Obvestila

Nenujne storitve bodo počakale na bolj zdrave čase

datum: 19.03.2020
kategorija: Koronavirus

Epidemija koronavirusa je zaustavila običajen tok življenja, s polno paro tečejo le nujne zadeve, večina običajnih opravkov pa čaka na bolj zdrave čase. V nadaljevanju vam ponujamo še nekaj koristnih informacij o storitvah, ki niso življenjsko nujne, so pa pomembne.

Najprej lokalno - Gasilsko reševalni center Ajdovščina je za čas trajanja kriznih razmer prenehal s servisiranjem gasilnikov, enota pa je zaprta za vse obiskovalce. So pa fantje v pripravljenosti in vse operativne naloge nemoteno opravljajo. Na tem mestu velja ponovno opozoriti na sklep Občinskega štaba Civilne zaščite o prepovedi kurjenja v naravi, ki velja do preklica. Prosimo vas tudi, da se v času izrednih razmer izogibate kakršnim koli tveganim opravkom, da naše službe za zaščito in pomoč ne obremenjujemo po nepotrebnem.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina obvešča, da je spremenjen urnik zbirnega centra v Dolgi Poljani – odprto imajo od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure. Obenem naprošajo obiskovalce, da se ob obisku držijo vseh predpisanih ukrepov.

16. marca je začel veljati Odlok o prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil – prepoved velja do 16. aprila 2020, do takrat se avtomatično podaljšajo veljavnosti prometnih dovoljenj in zavarovanja za motorna vozila.

Tudi sodišča delujejo v omejenem obsegu – predsednik Vrhovnega sodišča RS je z odredbo odredil, da do nadaljnjega sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih. V tem času v sodišča ne sme vstopati nihče, ki tam nima naročenih opravkov, vloge se vlaga po pošti ali preko spleta, komunikacija pa poteka preko telefonov in e-pošte. V času trajanja posebnih ukrepov procesni roki (razen za nujne zadeve) ne tečejo, prav tako se ne vroča sodnih pisanj – če pa so bila že vročena, začnejo procesni roki teči prvi naslednji dan po prenehanju ukrepov.

Ukrepi se bodo v naslednjih dneh še stopnjevali – spoštujte jih, mi pa vas bomo sproti obveščali o najpomembnejših.