Obvestila

Podaljšani roki za nevladnike

datum: 23.03.2020
kategorija: Koronavirus

Tudi v nevladnih organizacijah je delo v času kriznih razmer zastalo, čeprav so prav v marcu običajno društva precej aktivna. Obvezni redni letni občni zbori so bili v večjem delu odpovedani, Vlada RS pa je podaljšala oddaje letnih in finančnih poročil.

Društva so dolžna do konca marca na AJPES oddati letna poročila, ki jih morajo še pred tem sprejeti zbori članov. Vendar pa so, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronovairusa, mnoga društva odpovedala zbore članov. 20. marca pa je parlament sprejel podaljšanje roka oddaje letnih poročil vsaj do 31. maja, v kolikor pa epidemija dotlej ne bo preklicana, bo rok še dodatno podaljšan za 30. dni. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju pa za vse zavezance, torej tudi za nevladne organizacije, zamika rok za oddajo finančnega poročila za leto 2019 do najkasneje 31. maja (oziroma se rok podaljša, če epidemija do 15. maja nebi bila preklicana). 

V paketu blaženja posledic okužbe je tudi društvom omogočen odlog plačila kreditov za čas trajanja epidemije in še največ 18 mesecev po tem. Če ima društvo zaposlene, so pogoji opravljanja dela za njih v času krize enaki, kot za vse ostale. Razlog za nedokončane projekte in nedosežene roke pa bo 'višja sila', ki jo določa že zakon.