Obvestila

Poziv k preventivnim ukrepom v večstanovanjskih stavbah

datum: 24.03.2020
kategorija: Koronavirus

Vse stanovalce blokov v občini Ajdovščina pozivamo k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov, saj se virus v zaprtih prostorih in površinah zadržuje dlje časa.

Zato prosimo za vestno in odgovorno izvajanje higienskih priporočil in ukrepov v vseh skupnih prostorih:

  • V dvigalu naj se prevaža največ ena oseba (izjema so seveda osebe iz istega stanovanja in tiste, ki pomagajo starejšim).
  • Poskrbite za ustrezno razdaljo med stanovalci.
  • Prepovedano je kakršno koli druženje po hodnikih, pred blokom ali v njegovi okolici.
  • Ne dotikajte se stopniščne ograje, kljuk in stikal, v kolikor to ni nujno potrebno.
  • Redno (dvakrat dnevno) razkužuje kljuke, zvonce, stikala in stopniščno ograjo oz. vse površine, ki se jih sicer dotikate.
  • Dogovorite se za nakup skupnega razkužila in krp ter koša za smeti, ki ga sproti praznite v zabojnik za mešane odpadke.
  • Čez dan večkrat dobro prezračite stanovanje, hodnik in skupne prostore.
  • Ne zadržujte se v skupnih prostorih, na hodnikih in pred stavbo.
  • Ne hodite na družabne obiske in jih tudi ne sprejemajte, stavba naj bo ta čas le prostor za stanovalce. Ostanite doma!

 

Z vsemi preventivnimi ukrepi morajo biti dosledno seznanjeni tudi upravniki stavb in osebe, ki izvajajo čiščenje preko njih. Vsi zbori lastnikov stanovanj so do preklica odpovedni.

Le z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje koronavirusa in tako poskrbimo za večjo varnost vseh nas.