Obvestila

Kaj potrebujemo pri prehajanju med občinami?

datum: 27.10.2020
kategorija: Koronavirus

Vir:Wikipedia

Z današnjim dnem začne veljati odlok vlade RS, ki začasno omeji gibanje na občine. Pri prehajanju med občinami je sicer ob upoštevanju priporočil dovoljeno več izjem, vendar je potrebno imeti pri sebi ustrezno dokazilo in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi med drugim določa, da bo prehajanje med občinami tudi od danes naprej dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za oskrbo ali nego družinskih članov, za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. Izjemi sta tudi obisk zdravnika in nujno vzdrževanje groba, ki pa ga lahko opravi le najemnik.

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane.  

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov bivališča,
  • naslov oziroma kraj cilja potovanja,
  • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
  • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,
  • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
  • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
  • navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Več podrobnosti si preberite na: spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Vzorec izjave, ki jo potrebujete za prehajanje med občinami, dobite na tej povezavi.