Batuje

Batuje s svojimi deli naselja in zaselki: Britih, Na griču, Na cesti, Na hribu, Brsnice, Figel, Mlaka, Postaja, Vipava, so strnjeno naselje na nadmorski višini 128 m. V Batujah živi 369 prebivalcev (vir: SIStat november 2020). 

 

Svet KS Batuje 2018 - 2022: 

Miha Kralj, predsednik

Simon Koron, Lucija Plahuta, Dimitrij Gleščič, Nežica Černigoj, Đulijano Jukić, Polona Koradin. 

Naslov in kontakti: 

KS Batuje 

Batuje 5, 5262 Črniče 

Telefon 041 729 369 

E-naslov batuje@ajdovscina.si 

TRR: 01201-6450780167, matična št. 5016525, DŠ 85007188 (KS ni davčni zavezanec)

Deli naselja in zaselki: Britih, Na griču, Na cesti, Na hribu, Brsnice, Figel, Mlaka, Postaja, Vipava. Večji del strnjenega naselja leži na nadmorski višini 128 m, najnižja točka pri Vipavi pod vasjo pa se spusti komaj na 60 m nadmorske višine. Geografske danosti in ugoden strateški položaj so tu omogočali zgodnjo in stalno poselitev.

V Batujah je zgodnje srednjeveško arheološko najdišče Sv. Jurij, ki priča o poselitvi Slovanov na tem območju že v 9. stoletju našega štetja. V cerkvi sv. Ane je gotski prezbiterij s freskami s konca 15. stoletja. V zakristiji sta v steno vzidana fragmenta pleteninaste ornamentike iz nekdanje cerkve sv. Jurija pod Batujami.

Batuje so po letu 1001 pripadale Goriškim grofom. Kasneje sta prva in druga svetovna vojna močno posegli v narodni, gospodarski in kulturni razvoj kraja. 

Ob železnici in reki Vipavi je 1948 zrasla Tovarna poljedelskega orodja Batuje, ki pa je propadla. Na pogorišču tovarne je nastalo več novih družb, ki nadaljujejo tradiciojo kovinske industrije. 

Današnje Batuje so še vedno aktivne tako na kulturnem in družabnem, kakor tudi športnem področju. Zelo odmevna je bila prireditev Rock Batuje. Domačini lepo skrbijo za kraj in negujejo dediščino, med katero imajo posebno mestobatujski štruklji.