Kamnje - Potoče

Kamnje so vasica na pobočju Čavna, ki je iz doline ni videti. V krajevni skupnosti pa so še Potoče, ki ležijo ob regionalni cesti. 

 

 

 

Svet KS Kamnje – Potoče 2018 - 2022

Borut Bratina, predsednik,

Uroš Vodopivec,

Marko Rijavec,

Denis Vrtovec,

Anita Rijavec,

Suzana Batagelj,

Martina Krkoč.

 

Naslov 

Kamnje 61, 5263 Dobravlje

Telefon: 031 314 405

E-naslov: kamnjepotoce@ajdovscina.si
spletna stran: www.kamnje.si

TRR: 01201-6450781137
Matična št. 5028027
Davčna št. 64560422 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: KS skupaj 444, Kamnje - 200, Potoče - 244 (vir: CRP julij 2019).

Jedro Kamenj je okrog cerkve sv. Mihaela, s šolo in igriščem, z imenom Brith, kar kaže, da je bilo tu nekdaj pokopališče. Nekoliko niže je Vas, okrog pa zaselki Pirjevci, Grihc, Hrib, Mladice, Nadliški, Novo naselje, Pokci, Zdešče.

Potoče so dobile ime po mnogih potokih, ki se vijejo s čavenskega pogorja v dolino in so vidnejšo vlogo odigrali v 19. stoletju, ko je njihovo moč uporabljala vrsta majhnih obrtnih delavnic (mlini, žage, kovačije)  ter z izdelki zalagala domače kmetovalce. Ti so s pridom izkoriščali plodna vipavska polja v Legnu, zaselek Kukanje pa obišče tudi Vipavska vinska cesta. Krkoči ob reki Vipavi pa imajo železniško postajališče.

Kamnje so bile nekdaj tipična vipavska kmečka vas z arhitekurnimi posebnostmi, kot so gase, ganki, kolone, velbani hrami ...  Imeniten je enoločni most iz leta 1885, tedaj največji v Vipavski dolini, obnovljen natanko po stotih letih.

Zametki kamenjske cerkve segajo že v 8., 9. stoletje. Novo cerkev sv. Mihaela so pozidali v 16. stoletju, iz tistega časa izvira tudi znameniti Kamenjski rokopis, napisan v glagolici, edino znano glagolsko besedilo na Goriškem. Povsem na novo so cerkev sezidali leta 1925, likovno jo je opremil goriški slikar Del Neri, krasi jo tudi znamenita Tominčeva slika Marije z Jezusom iz leta 1855. V župnišču v Kamnjah ša si velja ogledati Groharjevo sliko Sv. Družine, o kateri kroži zanimiva zgodba: slikar naj bi s sliko plačal zapitek v gostilni v Potočah, od koder so kasneje sliko podarili župnišču v Kamnjah. Tu pa hranijo tudi farne matične knjige iz leta 1630.

V nekdanji šoli je postavljena stalna razstava o košnji visokogorskih travnikov na Mali gori, planoti v naročju Čavna, kjer so Kamenjci uredili planinsko zavetišče. 

Najbolj znana prireditev v Kamnjah je Velikonočni pohod na Malo goro. Na Malo Goro vodi tudi tematska pot koscev in grabljic, ki so jo domačini uredili v spomin na trdo kmečko opravilo.

Košnja na Mali gori