Gojače - Malovše

Gojače in Malovše sta gručasti naselji v Vipavski dolini, ki sta nastali na podornem grušču in breči pod Sv. Pavlom.

 

 

 

Svet KS Gojače - Malovše 2018 - 2022

Martin Šinigoj, predsednik,

Aleksandra Pirjevec,

Martina Cigoj,

David Cigoj,

Bogdan Cigoj.

 

Naslov in kontakti:
Gojače 48, 5262 Črniče 

Telefon: 031 502 380

E-naslov: gojacemalovse@ajdovscina.si

TRR: 01201-6450781040
Matična št. 5019494
Davčna št. 38348985 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: skupaj KS 328, Gojače – 198, Malovše – 130 (vir: CRP julij 2019).

Vrh Kozmaca so arheologi odkrili ostanke prazgodovinskega in poznorimskega gradišča. Na Borštu in Morleku so odkrili grobove z vrsto najdenimi predmeti, tudi frankovsko bronasto ostrogo, iz 7. in 8. stoletja. 

Imeni vasi naj bi po ljudskem izročilu "zakrivili" cigani, ki so na območju, ki se danes imenuje Gojaška gmajna, pasli črede ovac. Iz majhnih pastirskih kolib se je izoblikovala skupnost, Gojače naj bi dobile ime po gonjačih, ki so gonili črede ovac, ime Malovše pa izvira iz besedne zveze »samo še malo«, »malo še«.

Vas krasijo stare in lepo obnovljene hiše v tradicionalnem vipavskem kmečkem slogu 17. in 18. stoletja, z značilnimi detajli, kot so »ganki«, »kolone«, kamnita stopnišča ...

Sredi Gojač je podružnična cerkev sv. Justa, ki jo krasi velik oltar iz leta 1808. Oltarna slika Ane Samotretje s svetniki je delo Janeza Mihaela Lichtenreita in je nastala okoli 1770, v Gojače so jo prinesli iz Marijine romarske cerkve v Logu. Sredi Malovš stoji podružnična cerkev sv. Kozme in Damijana, ki je podedovala ime po prvotni cerkvici na Kozmacu. Oltarna slika Vsi svetniki častijo sv. Trojico je delo pomembnega baročnega slikarja iz Ajdovščine Antona Cebeja.

Gojače in Malovše povezuje kulturna dvorana, nekdanja italijanska šola, ki so jo leta 2003 obnovili in ponovno služi svojemu namenu. Za razvoj krajevne skupnosti je pomembna Obrtna cona Gojače, ki z bližino hitre ceste vabi vse več podjetnikov.