Gaberje

Legenda pravi, da je vas Gaberje dobila ime po velikih gabrih, ki so rasli ob potoku, ki teče mimo vasi. Po gabrih naj bi se imenoval tudi potok – Gaberšček. 

 

 

 

Svet KS Gaberje 2018 - 2022

Jožef Nusdorfer, predsednik,

Klemen Čehovin,

Jernej Kobal,

Tjaša Kos,

Janja Kobal,

Lea Prezelj,  

Danijel Zavnik.

 

Gaberje 37, 6222 Štanjel 

Telefon: 051 374 960

E-naslov:  gaberje@ajdovscina.si

TRR: 01201-6450780943
Matična št. 5016541    
Davčna št. 75781514 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: 187 (vir: CRP julij 2019)

Vas Gaberje je gručasto naselje, ki leži v zavetrni legi med Ostrim vrhom (422 m), Trešnikom (401 m), Planino (437 m) ter sv. Petrom (364 m), na nadmorski višini približno 200 m. 

V starem delu vasi so hiše naslonjene druga na drugo v smeri sever - jug in tvorijo značilne »gase«.

Vas je sestavljena iz več delov: Duln kuonc, Jegnu, Plac, Gurn kuonc, Griža, Uhajne, Pegnska vas in Drsalca.

Prvi uradni zapisi o vasi segajo v 14. stoletje. V vasi je okoli 100 hišnih številk, žal je veliko hiš praznih ali pa so že porušene. Prebivalci so se zlasti po drugi svetovni vojni množično izseljevali iz vasi zaradi slabih prometnih povezav. Ko pa se je življenje na vasi izboljšalo, so začeli ostajati doma.

Kljub svoji majhnosti so Gaberje družabna vas. Krajani in obiskovalci se zbirajo v Martinovi dvorani, ki jo je v prostorih stare šole uredila krajevna skupnost. 

Zgodovinsko pomembna je vaška cerkev,  ki je posvečena sv. Martinu. Kdaj je bila zgrajena ni znano,1670 leta pa je bila obnovljena in razširjena. Krasijo jo trije baročni oltarji. Glavni oltar nosi sliko sv. Martina (avtor Antonio Paroli, baročni slikar). V cerkvi so slike križevega pota iz leta 1804, orgle s 375 piščali, grob in nagrobna plošča iz leta 1666.

Pomembna zgradba v vasi je tudi stara šola na vaškem placu V njej se je odvijal pouk od leta 1882 pa do leta 1963 . Od takrat dalje služi za različne potrebe KS. Na pročelju stavbe je vgrajena spominska plošča, ki spominja na žalosten dogodek (26. februar 1944), ko so nemška letala bombardirala vas – Gaberje so edini kraj na Primorskem, ki so ga Nemci bombardirali, razlog je bil sklic primorskih partizanskih učiteljev.

Krožna pot okrog vasi je speljana po bližnjih gričih, ki jo obdajajo. Je zelo zanimiva in razgledna, primerna za hojo v vsakem letnem času. Z zmerno hojo jo je mogoče prehoditi v treh urah. Na poti srečamo kar osem kapelic, ki so jih vaščani zgradili v drugi polovici 19. stoletja; sedem kapelic je posvečenih Materi božji, ena pa sv. Antonu.