Šmarje

V Šmarjah na Vipavskem, v zaselku Jakulini, se je rodil eden najpomembnejših slovenskih strokovnih piscev 19. stoletja iz področja vinogradništva, kmetijstva in uporabne kemije, duhovnik Matija Vertovec. Domačini so ponosni na svojega rojaka in nadaljujejo tradicijo pridelave odličnega domačega vina.

Svet KS Šmarje 2018 - 2022 

Franko Kante, predsednik

Primož Saksida, 

Ladislav Jejčič, 

Andreja Poljšak, 

Andrej Rijavec, 

Zmaga Lisjak, 

Vladimir Blagonja. 

 

Šmarje 48a, 5295 BRANIK

Telefon: 041 363 030

 

E-naslov: smarje@ajdovscina.si 

TRR: 01201-6450782010
Matična št. 5027853
Davčna št. 29490642 (KS ni davčni zavezanec)
 

Število prebivalcev:skupaj KS 417, Šmarje – 199, Vrtovče – 128, Zavino - 90 (vir: CRP julij 2019).

Krajevna skupnost Šmarje, položena na južni del Vipavskih gričev, je sestavljena iz naselij: Šmarje, Vrtovče in Zavino, z zaselki Potok, Hrastje, Jakulini in Lisjaki. Sončna pobočja v okolici vasi so zasajena z vinogradi, tod skozi vodi tudi Vipavska vinska cesta.  

Šmarenci so ponosni na svojega rojaka, v zaselku Jakulini se je namreč rodil duhovnik Matija Vertovec, učitelj vipavskih kmetov in eden najpomembnejših slovenskih strokovnih piscev 19. stoletja iz področja vinogradništva, kmetijstva in uporabne kemije. Na to pomembno osebnost opozarja torzo pred cerkvijo Marijinega imena na platoju pod cerkvijo v središču vasi ter spominska plošča na rojstni hiši v Jakulinih. Spomenik je delo akademskega kiparja Mirsada Begića, vaščani so ga v zahvalo svojemu rojaku postavili ob 150 letnici njegove smrti. Skozi Potok, Jakuline, Šmarje in Vrtovče pa pelje tudi pohodna pot Po Vertovčevih poteh, ki še posebej vabi prvo nedeljo po martinovi nedelji, ko je organiziran tradicionalni pohod. Društvo Matija Vertovec, ki je organizator pohoda, pa ima od leta 2017 v prostorih nekdanje šole v Šmarjah urejene društvene prostore - spominsko sobo Matije Vertovca. 

Arhitekturna posebnost Šmarji  so ozke uličice, imenovane »gase«, ki se polžasto vijejo okrog  cerkve Marijinega imena. Cerkev stoji na nekoliko vzvišenem platoju, do katerega vodi mogočno stopnišče. Notranjost prezbiterija je leta 1883 poslikal slikar Simon Ogrin. Obiskovalcu obstane pogled na dvoriščih starih hiš z značilnimi oboki -"prtoni" ter bogatih elementih ljudskega  oblikovanja – lesenih gankih in  napuščih, slikanih planetah,  kamnitih okenskih okvirjih, portalih, vodnjakih, ter s korci kritih položnih strehah… Slikovite gase z menjavanjem stanovanjskih in gospodarskih nizov preraščajo segmentno zaključeni mostovi in podhodi. Center vasi je v celoti spomeniško zaščiten. V vasi najdemo več sakralnih spomenikov: znamenja, kapelice, pil na pokopališču iz 19. stoletja

V bližini vaške cerkve je ohranjena šest stoletij stara Grofova klet, ena izmed najstarejših kleti daleč naokrog.

Zanimivo zgodbo pripovedujeta tudi vodno korito in rezervoar pod Vrtovčami. Izdelana sta iz klesanega kamna in betona, zgrajena ob koncu 1903 za potrebe gradnje železniške proge Prvačina – Dornberk - Štanjel.

V rezervoarju se zbira voda iz potoka Pralo, ki je napeljana v korito s prosto tekočo pipo. Studenec – potok Pralo – izvira na stiku med neprepustnim flišem in propustnimi kamninami planinske breče. Ime je dobil po pericah. Nad izvirom in v bližnji okolici ni objektov ali zemljišč, ki bi lahko onesnaževali vodo. Ta se zbira v razmeroma trdih kamninah breče in se naravno čisti skozi špranje in labilne stike med kamni v breči. Voda je zato pitna in dobrega okusa.

V okolici korita je bogato nahajališče fosilov, pravo morsko dno. Leta 1997 je Stanislav Bačar tu našel polža z imenom Velates pervesus, ki je bil najden prvič v Sloveniji.

Krajevna skupnost Šmarje danes:

Krajevna skupnost Šmarje z vsemi naselji in zaselki je danes prijetna in družabna skupnost. Čeprav velikih kmetov ni več dosti, prebivalci se vozijo na delo v okoliške kraje, pa v Šmarjah skorajda ni hiše brez hrama in polnih sodov odličnega domačega vina. Tu lepo uspevajo tudi sadje in poljščine, po bližnjih gričih se pasejo ovce, iz katerih mleka znajo domačini pridelati okusen sir in druge izdelke. V Lisjakih na Vrtovčah pa je doma tudi čebelar.

Šmarje imajo svoje Prostovoljno gasilsko društvo, le-to pa svoj gasilski dom, ki pa ga za različne družabne dogodke koristi celoten okraj. Tu potekajo družabni dogodki, sestanki, športna druženja, … Za družabno življenje na vasi poskrbijo tudi različna druga društva, med najbolj aktivnimi je Turistično društvo Vinoreja, ki se dejavno vključuje v organizacijo Pohoda po Vertovčevih poteh, organizira čistilne in druge krajevne akcije ter prireja krajevni praznik Med Šmarenskimi griči z zanimivim pohodom Čez Školj in Tibot. Na Vrtovčah pa imajo Turistično društvo Vrtovče, ki prav tako zgledno skrbi za druženje v svojem kraju. Med zanimivimi Vrtovčani velja omeniti Oskarja Trobca, zelo znanega posnemovalca Elvisa Preslya, ki je ob 30. obletnici smrti svojemu idolu na lastnem dvorišču postavil doprsni kip, ima pa tudi pravi mali Elvisov muzej.

Velika pridobitev krajevne skupnosti je urejena krajša pot do občinskega središča skozi Tevče. Cesta krajanom precej skrajša pot, je pa tudi varnejša od stare povezave skozi Velike Žablje. Urejena je tudi kmetijska povezovalna pot Zavino – Vrtovče, ki je prijetna tudi za sprehode. Lično je obnovljena tudi kapelica na vaškem pokopališču.