Dobravlje

Pod Brdom in Mišjim Brdom, sredi Vipavske doline, leži razloženo naselje Dobravlje.  

 

Predsednica KS Dobravlje Mojca VOLK

Naslov in kontakti:
Dobravlje 34a, (pošiljati na Dobravlje 87) 5263 Dobravlje
Tel: 041-759-763
e-pošta:  mojca.volk@gmail.com

TRR: 01201-6450780749
Matična št. 5016673
Davčna št. 65351452 (KS ni davčni zavezanec)

Ostali člani sveta KS Dobravlje so: Darja Čufer,  Danijel Vončina, Dušan Marc, Franc Žgavec, Helena Bolčina, Miloš Žvokelj

Število prebivalcev: 451

Dobravlje ležijo ob magistralni cesti Ajdovščina – Nova Gorica. Kraj sestavlja sedem gručastih zaselkov: Hrib, Hrobači, Korša, Kozja Para, Pikči, Velika vas in Vrčon konec

Na prostranem polju blizu vasi, imenovanem Dobrava, po katerem je kraj dobil ime, stoji cerkev svetega Petra iz leta 1641 z znamenitimi oltarnimi slikami in freskami ( iz leta 1768) enega od štirih velikih slovenskih baročnih slikarjev, doma iz Šturij, Antona Cebeja. Obkroža jo staro pokopališče, novo pa je urejeno v bližini.

Nad magistralno cesto stoji leta 1999 prenovljena Osnovna šola Dobravlje s telovadnico. Šolo obiskuje približno 250 učencev višjih razredov iz enaindvajsetih okoliških vasi. Telovadnico pa v popoldanskem času uporabljajo tudi športniki.

V kulturnem domu potekajo različne prireditve. V kraju so še: poslovna enota Pošte Slovenija,  kmetijska trgovina ter bife. Skozi Dobravlje teče tudi železnica. 

V Dobravljah ima sedež Tamburaški orkester Danica.

Osrednji družabni dogodek na vasi je šagra sv. Petra z dobravskim tekom, konec junija.