Dobravlje

Pod Brdom in Mišjim Brdom, sredi Vipavske doline, leži razloženo naselje Dobravlje.Na prostranem polju blizu vasi, imenovanem Dobrava, po katerem je kraj dobil ime, stoji cerkev svetega Petra.  

 

Svet KS Dobravlje 2018 - 2022

Boris Kalin, predsednik

Miha Kapelj,

Blaž Vrčon,

Simona Završnik Vrčon,

Nataša Gorup Čefarin,

Maja Lulik.

Miran Vrčon

Naslov in kontakti:
Dobravlje 34a, 5263 Dobravlje

Telefon: 040 383 155

E-naslov: dobravlje@ajdovscina.si

TRR: 01201-6450780749
Matična št. 5016673
Davčna št. 65351452 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: 497 (vir: CRP julij 2019)

Dobravlje ležijo ob magistralni cesti Ajdovščina – Nova Gorica. Kraj sestavlja sedem gručastih zaselkov: Hrib, Hrobači, Korša, Kozja Para, Pikči, Velika vas in Vrčon konec

Na prostranem polju blizu vasi, imenovanem Dobrava, po katerem je kraj dobil ime, stoji cerkev svetega Petra iz leta 1641 z znamenitimi oltarnimi slikami in freskami ( iz leta 1768) enega od štirih velikih slovenskih baročnih slikarjev, doma iz Šturij, Antona Cebeja. Obkroža jo staro pokopališče, novo pa je urejeno v bližini.

Nad magistralno cesto stoji leta 1999 prenovljena Osnovna šola Dobravlje s telovadnico. Šolo obiskuje približno 250 učencev višjih razredov iz enaindvajsetih okoliških vasi. Telovadnico pa v popoldanskem času uporabljajo tudi športniki.

V kulturnem domu potekajo različne prireditve. V kraju so še: poslovna enota Pošte Slovenija,  kmetijska trgovina ter bife. Skozi Dobravlje teče tudi železnica. 

V Dobravljah ima sedež Tamburaški orkester Danica.

Osrednji družabni dogodek na vasi je šagra sv. Petra z dobravskim tekom, konec junija.