Skrilje

Skrilje so tipično vipavsko podeželsko naselje. Vas je dobila ime po kamnu skrilavcu, ki so ga nekdaj lomili na pobočjih v okolici vasi. Na to tradicijo in vaško posebnost spominja tudi spomenik, skrla, sredi vasi.

 

 

Svet KS Skrilje 2018 - 2022

Špela Podgornik, predsednica,

Uroš Rustja,

Benjamin Lozar,

Tomi Zgonik,

Brigita Habjan Štolfa,

Aleksej Dolinšek,

Dragana Keber.

 

Naslov 

Skrilje 39, 5263 Dobravlje

Telefon: 051 353 437

E-naslov: skrilje@ajdovscina.si

TRR: 01201-6450781816
Matična št. 5026741
Davčna št. 57597197 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: 322 (vir: CRP julij 2019).

Skrilje je položeno pod Čavensko pogorje Vas Skrilje leži v srednjem delu Vipavske doline, na prisojnem pobočju, ob vznožju  Male Gore in Kuclja pod Čavnom. Skrilje so bile naseljene že v 11. stoletju, o čemer pričajo arheološka raziskovanja.
Gručasto naselje se ponaša z mnogimi primorsko-kraškimi značilnostmi. Vas je razdeljena v tri manjše zaselke: Valiči, Ruštji in Bajči. K Valičem se priključi zaselek Kisel hrib.

Skozi vas teče več potokov, ki se združijo v Skrivšek, ta pa nadaljuje pot proti Dobravljam in se nato zliva v reko Vipavo.

V središču vasi se ponosno k nebu vzdiguje prenovljena podružnična cerkev sv. Marjete Antiohijske, ki spada v župnijo Kamnje. Bogato opremljena baročna cerkev je bila prvotno sezidana leta 1660, današnji glavni oltar datira v 18. stoletje in izhaja iz Padove, od koder je bil prinesen leta 1929.  

Pogled v preteklost:
Vas so predniki gradili iz kamna, ki so ga lomili na bližnjih in v vaškem kamnolomu na skrilavcu, lapornati kamnini, to je nepropusten sloj, sestavljen iz kremena in drugih kamnin, ki se zaradi strukture kolje v kamnite plošče – skrle. Od tod tudi vasi ime Skrilje. Skrle so lahko različnih velikosti in za različno uporabo. Še posebej primerne so v gradbeništvu, predvsem za tlakovanje tal in oblaganje zidu.

Danes:
Ob vznožju vasi je pokopališče Živahno življenje vasi vdihuje podružnična šola Skrilje, ki spada v okvir OŠ Dobravlje, njen šolski okoliš pa zajema tudi okoliške vasi: Kamnje, Potoče, Stomaž, Dobravlje. Stavba šole je bila pred kratkim prenovljena, prav tako telovadnica ob njej, v novem prizidku pa so urejeni prostori Krajevne skupnosti Skrilje. 

V Skriljah, obdanih z vinogradi, polji in  sadovnjaki, je še za peščico pravih kmetov, ki se pretežno ubadajo z vinogradništvom in sadjarstvom. Nekaj je obrtnih delavnic in drugih zasebnikov – v Ruštjih je zelo poznano in odlično Gostišče Rustja. Sicer pa se prebivalci vasice, relativno blizu mesta Ajdovščina, na delo vozijo v bližnja večja središča.

Krajevna skupnost Skrilje je v zadnjih letih poskrbela za ureditev kanalizacije v zaselku Ruštji, urejanje poti po vasi, uredili in razširili pa so tudi pokopališče ter namestili javno razsvetljavo. Ob pokopališču je nastalo še parkirišče.

V zadnjih letih v Skriljah oživljajo vaško šagro sv. Marjete sredi julija. Hitro se je prijela, saj je osrednji del praznovanja tekmovanje v zanimivih in predvsem zabavnih igrah, med seboj pa se merijo zaselki vasi.