Žapuže

Žapuže – kraj z najčistejšo pitno vodo. Vas je stisnjena pod Žepovski hrib, pod katerim je več vodnih izvirov in štiri zajetja za vodovod. Čista pitna voda stalno teče, z njo se lahko osvežijo tudi popotniki, ki zaidejo v to prijetno vasico tik ob mestu Ajdovščina.

Svet KS Žapuže 2018 - 2022 

Zvonko Vidmar, predsednik 

Elizabeta Čoha,

Marijan Božič, 

Martin Repič,

Jožef Brecelj, 

Martina Repič, 

Tamara Mozetič,

Matej Likar, 

Anita Pasutto, 

Jan Gortnar. 

 

KS Žapuže 

Žapuže 10, 5270 Ajdovščina 

Telefon: 051 228 666

E-naslov: zapuze@ajdovscina.si

TRR: 01201-6450782592
Matična št: 5030820
Davčna št.: 80713980 (KS ni davčni zavezanec)

Število prebivalcev: skupaj KS 449, Žapuže – 337, Kožmani - 112 (vir: CRP julij 2019).

Žapuže so razpotegnjeno gručasto naselje v Vipavski dolini, vas se razprostira na severovzhodnem delu Ajdovščine. Sestavlja jo šest zaselkov: Bizjaki, Gornja vas, Dolnja vas, Breclji, naselje Andlovec, ter Kožmani. Zaselek Bizjaki se je urbano že zlil z mestno KS Ajdovščina. Pod vasjo so mokrotni travniki in meliorirano ajdovsko polje, nad vasjo pa se dviga Žepovski hrib, ki ponuja lep razgled na Vipavsko dolino.

Žapuže spadajo tako v župnijo kot katastrsko občino Šturje. Zaradi bližine mesta je vas zanimiva za nove naseljence, tu je veliko mladih družin.

Pogled v preteklost:
Slučajna najdba ostankov mejnika rimskega prokuratorja Valentinijanusa priča, da je bilo področje obljudeno že v tistem času. Pozneje je vas nastala kot kmečko zaledje Šturij ter tedanje prebivalce oskrbovala z zelenjavo in mesom. Druga sv. vojna tudi Žapužam ni prizanesla. 21. junija 1944, so Nemci vas požgali.

Košate, dvesto let stare lipe, dajejo senco cerkvici sv. Martina. Zgrajena je bila v 15. stoletju, njena največja znamenitost pa je freska Kristusa križanega v prezbiteriju, delo znanega mojstra Janeza Ljubljanskega iz 15. stoletja. Krasi jo tudi leseni oltar, posvečen sv. Martinu. Cerkev je bila večkrat obnovljena, nazadnje leta 1989, po načrtih ajdovskega arhitekta Svetozarja Križaja.

Vas ima zelo dobro, vedno hladno pitno vodo iz neštetih izvirkov. V Gornji in Dolnji vasi sta dve zajetji z lepo ohranjenima koritoma, ki sta posebnost Žapuž.

Žapuže so dale tudi nekaj omembe vrednih mož. Sredi vasi je vzidana plošča v spomin dr. Antonu Breclju, znanemu zdravniku, piscu in politiku. Njegov najstarejši sin je bil Bogdan, kirurg, ortoped, ustanovitelj bolnice Valdoltra in Titov osebni zdravnik. Drugi sin je bil Marjan, politik, minister prve slovenske povojne vlade, ustanovljene v Ajdovščini.

Pomembna novodobna pridobitev Žapuž je Dom krajanov, ki je bil zgrajen v letu 2007. Tu se odvijajo živahne dejavnosti – prireditve, delavnice, telovadbe, pa tudi sestanki. V naslednjih letih so prostori dobili tudi svoje parkirišče in ekološki otok, nadaljuje se tudi dokončanje nadstropja Doma krajanov, kjer ima prostore za delo Krajevna skupnost. Žapuže so danes lepo urejena in živahna soseska, načrtov pa ne manjka tudi za prihodnost.