Letos 7 malih čistilnih naprav

datum: 05.12.2017
kategorija: Novice

Razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je za letos končan. Subvencije je izkoristilo sedem upravičencev. Nov razpis bo objavljen februarja prihodnje leto.

Za dodelitev subvencije - nepovratnih finančnih sredstev - za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot v občini Ajdovščina lahko zaprosijo lastniki hiš na tistih območjih, kjer zaradi oddaljenosti ali razpršenosti gradnja javne kanalizacije ne bi bila smiselna. Letos je subvencije izkoristilo sedem upravičencev v skupni vrednosti 5.600 evrov. V proračunu je bilo v ta namen sicer predvidenih deset tisočakov, glede na porabo v prejšnjih dveh letih, ko se je za gradnjo malih čistilnih naprav odločilo po deset lastnikov hiš. Nekoliko manjše zanimanje gre morda tudi na račun podaljšanega roka za zamenjavo greznic z malimi čistilnimi napravami, ki je po novem do konca leta 2023.

Občina Ajdovščina subvencionira do 30 % upravičenih stroškov gradnje male čistilne naprave oziroma največ tisoč evrov za posamezno enostanovanjsko stavbo, pri večstanovanjskih stavbah pa ta znesek znaša 1.500 evrov. Strošek male čistilne naprave je običajno med dva in tri tisoč evri.