Na obvoznici bo nova ureditev križišča

datum: 12.11.2020
kategorija: Novice

Križišče pri obvoznici je vse bolj polno prometa.

Na pretekli seji so se svetniki seznanili s prometno študijo ureditve križišča na ajdovski obvoznici. Projektna dokumentacija ne predvideva gradnje krožišča, kot je bilo sprva predvideno, pač pa rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega križišča z uvedbo dodatnega desnega zavijalnega pasu.

Jutranje in popoldanske prometne konice so na ajdovski obvoznici, na priključku s hitre ceste proti mestu, vse bolj polne prometa. Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje obstoječe križišče nadgraditi in preurediti tako, da Načrt novega križišča z uvedbo desnih zavijalnih pasov. Vir: podjetje Appia d. o. o.bo omogočalo večjo pretočnost prometa. Območje bo namreč ob načrtovani širitvi poslovnih con še dodatno obremenjeno, tako je z vidika pretočnosti, pa tudi prometne varnosti, nujna čimprejšnja nadgradnja. Po mnenju izvajalcev prometne študije so kritični predvsem zastoji, ki se podaljšujejo vse do hitre ceste, kjer je velika nevarnost naleta. Na podlagi štetja prometa je bila izdelana študija, ki je zaobjemala možnost izgradnje tako 'turbo' krožišča kot rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega križišča. Analiza je pokazala, da je krožišče neustrezna izbira, saj bi še podaljševalo obstoječe kolone vozil, obenem pa bi krožišče tudi prostorsko težje umestili v obstoječe območje. Izvajalci študije s podjetja APPIA d. o. o predlagajo, da se rekonstruira obstoječe semaforizirano križišče z izgradnjo dodatnega desnega t. i. mimobežnega pasu, ki brez semaforske regulacije omogoča večjo 'prehodnost' desnih zavijalcev. Potrebno bi bilo tudi premakniti območje pričetka zavijalnih pasov čim bližje priključku oz. izvozu s hitre ceste.  Ob tem pa urediti tudi 'prometno krmiljenje', ki trajanje zelenih luči prilagaja dejanskih prometnih tokovom. Tako bi se ob zaznavi povečanih zastojev ustrezno podaljšalo trajanje zelene faze na določenem kraku in tako zmanjšalo dolžino kolon. Prometna študija je zaključena, sledi izdelava nadaljnjih projektov za pričetek investicije, s katero naj bi predvidoma pričeli v prihodnjem letu. Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Ajdovščina.