Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Regijska razvojna agencija ROD je javni zavod s tremi ustanovitelji, to so Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina. Sedež agencije je v Ajdovščini. Poslanstvo agencije je pospeševanje razvoja podeželja, človeških virov, podjetništva ter regionalnega razvoja.

Delovanje agencije ureja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Direktorica RA Rod Ajdovščina: Brigita Habjan Štolfa

Naslov in kontakti:

RA Rod Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/36 53 600, fax: 05/36 53 606, e-naslov: info@ra-rod.si

Spletna stran: www.ra-rod.si