Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina

 Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina je ustanovljen z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.

 

 Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina 

Direktor: Tomaž Pliberšek 

Sedež: Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina 

Kontakt: 

m/ 051 330 924 

e/ info@jss-ajdovscina.si

w/ http://www.jss-oa.si/

Uradne ure: 

ponedeljek od 11.00 do 12.00 

sreda od 15.00 do 16.00