OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je največja osnovna šola na območju občine Ajdovščina ter ena od dveh mestnih šol. Poimenovana je po zdravniku in pisatelju dr. Danilu Lokarju, prešernovem nagrajencu. Poleg matične šole jo sestavljata še Enota s prilagojenim programom ter podružnica v Lokavcu.  

Osnovna šola Danila Lokarja se je v nov objekt selila v začetku šolskega leta 2016/2017. Matična OŠ Danila Lokarja je šolsko leto 2016/17 pričela v novem objektu, pred tem je šola delovala v treh različnih objektih. 

Ravnateljica OŠ Danila Lokarja je Irena Kodele Krašna , pomočnica pa Kristina Valič. Šola ima tudi svojo spletno stran: www.os-ajdovscina.si.

Ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je Občina Ajdovščina 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05/367 11 00, fax: 05/367 11 11

E-naslov: os.dl-ajdovscina@guest.arnes.si

Enota s prilagojenim programom ima svoje prostore na istem naslovu.

Podružnica Lokavec

Spletna stran: http://lokavec-osdl.splet.arnes.si

Vodja podružnice Marta Benko 

Lokavec 128, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05/368 04 13 ali 05/368 04 14