OŠ Col

Na Colu se je poučevanje pričelo že pred letom 1850. V začetku so poučevali domačini, prvi znani učitelj je bil Petrič s Kovka. Današnja osnovna šola Col je bila temeljito obnovljena v letu 2002, leto kasneje pa je bila ob njej zgrajena tudi sodobna večnamenska telovadnica.K colski osnovni šoli spada tudi Podružnična šola Podkraj.

Leta 1873 je Col dobil prvo pravo šolsko zgradbo, tu je poučeval tudi oče Dragutina Ketteja. Po koncu 1. svet. vojne je tudi šolstvo na Colu močno občutilo posledice fašistične okupacije, slovenske učitelje so nadomestili italijanski. Med drugo vojno je bilo šolsko poslpje požgano in delno porušeno, že leto po vojni pa s pomočjo prostovoljnega dela domačinov obnovljeno. Leta 1985 je ob temeljiti prenovi šola dobila prizidek, ki pa ni rešil prostorske stiske.

Današnja šolska zgradba je delo arhitekta Vladimirja Slamiča, zgrajena je bila v letu 2002. Leto kasneje pa je bila poleg šole zgrajena tudi šolska telovadnica, ki s svojo večnamenskostjo služi celotnemu kraju, saj se tu odvija večina športnih in družabnih prireditev.

Podružnična šola v Podkraju je obnovljena, ob njej je zelenica z igrali. V letu 2017 pa je bilo nad šolo urejeno lepo in veliko igrišče. 

Šolski okoliš OŠ Col obsega naslednje kraje: Gozd, Malo Polje, Križna Gora, Žagolič, Col, Višnje, Bela, Podkraj, Hrušica in Vodice. Šolo pa obiskujejo tudi otroci iz naselij Sanabor in Nanos, ki sicer spadata v vipavsko občino.

Ustanoviteljica zavoda OŠ Col je Občina Ajdovščina. 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Col 

Spletna stran šole: www.os-col.si

Osnovna šola Col

Ravnatelj Jernej Ferjančič 

Col 35, 5273 Col

Tel.: 05/36 43 350, fax: 05/36 43 357, e-naslov: info@os-col.si

Podružnica Podkraj

Vodja podružnice: Katja Turk Medvešček

Podkraj 9, 5273 Col

Tel.: 05/36 43 370, e-pošta: osgocol-podkraj@guest.arnes.si