OŠ Otlica

OŠ Otlica je naša najviše ležeča šola, njen šolski okoliš je Gora. Je tudi prva šola na območju občine Ajdovščina, ki je uvedla devetletko. Je najmanjša po številu otrok, pa vendar med vsemi šolami najbolj potrebna, saj je Gora precej odmaknjena od drugih urbanih središč. Poslanstvo šole torej ni samo pedagoško delo, pač pa je vitalni del življenja na Gori.

Osnovna šola Otlica se nahaja na planoti Gora nad Vipavsko dolino na nadmorski višini nad 800 m. Zaradi takšne lege vladajo tu zelo posebni vremenski pogoji. Tu je doma burja, ki vse prepiha, v zimskem času pa gradi večmeterske zamete. 

Šolski okoliš obsega naselja Otlica, Predmeja in Kovk. Šolstvo ima tu dolgo zgodovino, saj njeni začetki segajo v leto 1869.

OŠ OtlicaLeta 1980 je bila sezidana nova zgradba šole, leta 2010 pa je bil narejen prepotrebni prizidek.  V prizidku so učenci in zaposleni pridobili telovadnico, ki je prej ni bilo, računalniško učilnico, učilnico za LUM in TIT, delavnico za TIT in šolsko knjižnico. 

Ravnateljica šole je Danijela Likar.

Ustanoviteljica Osnovne šole Otlica je Občina Ajdovščina. 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Otlica 

Spletna stran šole: http://www.os-otlica.si/

OŠ Otlica

Otlica 48, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/364 95 31, e-pošta: o-otlica.ng@guest.arnes.si