Otroški vrtec Ajdovščina

Otroški vrtec Ajdovščina je vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljici sta občini Ajdovščina in Vipava, kot pravni naslednici bivše Občine Ajdovščina.  Otroški vrtec Ajdovščina izvaja dejavnost na območju občin ustanoviteljic.

V občini Ajdovščina izvaja predšolsko dejavnost Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju Vrtec), ki ima na območju občine Ajdovščina sedem vrtcev in sicer štiri enote v mestu Ajdovščina (Ribnik I, Ribnik II, Ob Hublju, SŠ Ajdovščina) in šest dislociranih oddelkov vrtcev: v Budanjah, na Colu, v Lokavcu, v Selu, v Vipavskem Križu in v Črničah. Zaradi potreb vrtca in dobrega vzajemnega sodelovanja sta dva oddelka vrtca urejena tudi v prostorih Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki izvaja tudi izobraževalni program za vzgojitelja predšolskih orok. 

V Otroškem vrtcu Ajdovščina izvajajo celodnevni program, v katerega so otroci vključeni največ 9 ur dnevno. V treh večjih enotah (Ob Hublju, Ribnik in Vipava) se lahko oblikuje tudi oddelke s poldnevnim programom, v trajanju od 4 – 6 ur dnevno, kadar je v tak oddelek prvega starostnega obdobja vključenih 12 otrok in oddelek drugega starostnega obdobja, kadar je vanj vključenih 21 otrok.

V vrtcu Ribnik se izvaja tudi program z elementi pedagogike montessori.

Ravnateljica vrtca je Alenka Močnik. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina 

Kontakt: 

Otroški vrtec Ajdovščina, 

sedež uprave vrtca je na naslovu Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, 

telefon 05/ 368 13 40, e-naslov info@mojedete.si

spletna stran: www.mojedete.si