Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.  

Ljudska univerza Ajdovščina Ljudska univerza Ajdovščina deluje skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (neuradno prečiščeno besedilo), Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Ustanovljena je bila 16. oktobra 1959, ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. Pred tem je Ljudska univerza Ajdovščina delovala kot društvo, že od leta 1945 dalje. V vseh letih delovanja je tako v različnih organizacijskih oblikah opravljala izobraževalno, svetovalno in informacijsko dejavnost, širila možnosti za pridobivanje znanja in razvijala kulturo učenja v lokalnem okolju.

V letu 2016 se je Ljudska univerza Ajdovščina preselila v nove prostore na Stritarjevi 1a, na robu Lavričevega trga, ki ji omogočajo izvajanje dejavnosti v lastnih učilnicah, s selitvijo v središče mesta pa se je približala tudi svojim strankam in obiskovalcem. 

Direktorica Ljudske univerze Ajdovščina je Eva Mermolja

Kontakt: 

Ljudska univerza Ajdovščina

Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina 

Telefon 05/36 64 750, GSM 041 437 785, e-naslov info@lu-ajdovscina.si 

Več informacij na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina: www.lu-ajdovscina.si