Zavod za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ajdovščina. Njegovo poslanstvo je skrb za razvoj športa v Občini Ajdovščina za vse generacije, upravljanje z občinskimi športnimi in mladinskimi objekti ter organiziranje in izvajanje mladinske dejavnosti. Zavod ima v upravljanju Avtokamp in apartma Ajdovščina ter ima notranjo organizacijsko enoto Mladinski center in hotel Hiša mladih Ajdovščina.    

Osnovna vrednota Zavoda za šport je, da so tako športne storitve kot tudi storitve s področja mladinske dejavnosti zavoda cenovno, programsko in kakovostno dostopne čim širši populaciji. Osnovno vodilo Zavoda je „Zdrav duh v zdravem telesu“, s čimer želijo uporabnikom približati šport in rekreacijo ter mladim kakovostno preživljanje prostega časa, saj redna vadba in prostočasne aktivnosti ugodno vplivajo na psihofizične sposobnosti, kar je z vidika družbe tudi zaželeno.

Poslanstvo Zavoda za Šport Ajdovščina je zagotavljati športne objekte in programe za šport, rekreacijo ter kakovostno preživljanje prostega časa za vse generacije in vrste uporabnikov. 

Delovanje Zavoda za šport Ajdovščina je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina. 

Športni objekti Zavoda za šport Ajdovščina 

Avtokamp in apartma Ajdovščina 

Letno kopališče Ajdovščina  

Zavod za šport Ajdovščina, direktor Uroš Pintar

Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/364 47 22, 05/364 47 24, 051-442-553

E-naslov: info@zs-ajdovscina.si, spletna stran: www.zs-ajdovscina.si