Strategija za mlade

Mladinski svet Ajdovščina je skupaj z Občino Ajdovščina in s pomočjo evropskih sredstev izdelal Strategijo za mlade ter jo predstavil občinskim svetnikom na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je potekala 6. decembra. 

Strategija je dokument, v katerem so zbrani konkretni ukrepi za mlade s področij izobraževanja, stanovanjske politike mladih, zaposlovanja mladih, mobilnosti mladih, prostega časa in participacije mladih ter nekaterih drugih, ki so se skozi proces ustvarjanja izkazali kot pomembni, ki jih bo Občina Ajdovščina v obdobju petih let uresničila in tako postala prijaznejša mladim, občina, v katero se bodo mladi po končanem študiju z veseljem vračali, tu iskali službo, si ustvarili družino ter v Ajdovščini tudi živeli.

Strategija za mlade v Občini Ajdovščina

Več informacij o pripravi dokumenta in njegovih pripravljalcih na spletni strani MSA.