Proračun za mlade

Publikacija je bila izdelana v sklopu projekta “Mladi v skupnosti brez ovir” s finančno pomočjo Evropske komisije. Za vsebino publikacije je odgovorna izključno Občina Ajdovščina in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Evropske komisije.

Proračun za mlade

logo program mladi na djelu