Lekarna Ajdovščina

Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992, njegovi ustanoviteljici sta občini Ajdovščina in Vipava. V okviru zavoda delujeta dve enoti: Lekarna Ajdovščina in Lekarna Vipava, sedež zavoda pa je v Ajdovščini.

Lekarništvo na zgornjevipavskem ima dolgoletno tradicijo, saj je bila prva lekarna v Vipavi odprta že leta 1826, kasneje, leta 1898, pa še v Ajdovščini.

Lekarna Ajdovščina opravlja lekarniške storitve, ki so opredeljene v Zakonu o lekarniški dejavnosti, ta pa je del osnovne zdravstvene dejavnosti. Obe lekarni sta verificirani pri Ministrstvu za zdravje. Z zdravili oskrbujeta približno 25.000 prebivalcev. 

Delovanje Lekarne Ajdovščina je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina. 

Strokovne informacije prejemajo v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Uradom za zdravila, Zavodom za zdravstveno zavarovanje in Lekarniško zbornico ter s predstavništvi farmacevtskih firm.

Več o lekarni boste izvedeli na spletni strani www.lekarna-ajdovscina.si