Ne pozabite oddati vloge za znižano plačilo vrtca

datum: 11.12.2013
kategorija: Obvestila

Vsi starši, katerih otroci obiskujejo vrtec, morate v decembru na Center za socialno delo oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero boste uveljavljali znižanje plačila vrtca od 1. januarja 2014 naprej.

Vlogo oddate na enotnem obrazcu za uveljavljanje socialnih transferov, ki jo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ali pa jo kupite v knjigarni. Če boste rok zamudili, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, po oddaji vloge (če boste vlogo oddali v januarju, vam pravica prične teči 1. februarja).

Z novim letom pa bodo pričele veljati tudi nove cene programov Otroškega vrtca Ajdovščina, ki pa ne bodo bistveno višje od trenutnih. Po dobrem letu dni od zadnjega usklajevanja cen je prišlo do nekaj sprememb – materialni stroški so se povišali, stroški živil pa so se znižali. Nove cene v prvem starostnem obdobju bodo višje za 3,38%, v drugem starostnem obdobju za 1,17%, cena programa v kombiniranem oddelku pa bo višja za 6,84%. Različen dvig cen je predvsem posledica različne strukture strokovnih delavcev