Povezave do odprtih javnih razpisov: šport, kultura, inovacije, kmetijstvo, gospodarski in stanovanjski krediti, prireditve

datum: 16.01.2014
kategorija: Obvestila

V 28. številki časopisa Ajdovske novice (januar 2014) in na občinski spletni strani so objavljeni javni razpisi Občine Ajdovščina. V nadaljevanju imate zbrane vse povezave do objavljenih razpisov, ki so jim priloženi tudi vsi potrebni obrazci.

 Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2014  - razpis je odprt do 28. januarja 2014.

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanje zvez v občini Ajdovščina v letu 2014 - razpis je odprt do 14. februarja 2014.

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2014 - javni razpis je odprt do 28. februarja 2014.

 Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2014- razpis je odprt do 28. februarja 2014.

Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2014 - razpis je odprt do 17. februarja 2014.

 Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2014  - razpis je odprt do 30. maja 2014.

 Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2014 - razpis je odprt do 24. februarja 2014.