Obvestilo za prejemnike italijanskih pokojnin

datum: 11.02.2014
kategorija: Obvestila

Iz Patronata INAS Slovenija, Zavoda za varstvo italijanskih in slovenskih delavcev in upokojencev, so nam posredovali pomembno obvestilo za prejemnike italijanskih pokojnin, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti. Predstavniki Patronata INAS so vam na voljo za dodatna pojasnila tudi v Ajdovščini - vsako sredo med 8. in 12. uro v prostorih Upravne enote Ajdovščina.

ITALIJANSKO PREVERJANJE O SLOVENSKIH DOHODKIH

Iz Rima so nam sporočili, da se bo pošiljanje slovenske dohodnine v Italijo letos začelo že po 10. februarju. Najvažnejša novica je ta, da letos upokojenci sploh NE BODO DOBILI domov nobenih  klasičnih obrazcev. Iz italijanskega pokojninskega zavoda INPS so nas obvestili, da bodo  verjetno prejeli samo zamudniki, in to tisti, ki do 15.julija niso poslali dohodkov, neko pozivno pismo.

Vabimo torej vse upokojence, da se nujno (oz. komaj imajo potrdilo Zpiza o prejeti pokojnini) na nas čimprej obrnejo s sledečo dokumentacijo:

- KATEROKOLI, TUDI STAR INPS-OV DOPIS OZ. ŠTEVILKO ITALIJANSKE POKOJNINE

- OSEBNO IZKAZNICO V KOPIJI (2 x)

- POTRDILOM O PREJETI SLOVENSKI POKOJNINI ZA MINULO LETO 2013 T.J. CELOLETNI OBRAČUN, KI STE GA KOMAJ PREJELI (ALI GA BOSTE PREJELI TEKOM FEBRUARJA) S STRANI ZPIZA (ZA TISTE, KI SO V ZAKONSKI ZVEZI TUDI POTRDILO OD SOPROGA/E)

- POLEG TEGA PROSIMO TUDI ZA POTRDILA PROSTALIH DOHODKOV OZ. O KATASTERSKEM DOHODKU iz davčnega urada, ČE STE POLEG POKOJNINE LASTNIKI TUDI DRUGIH DOHODKOV ALI KATASTERSKEGA DOHODKA.

PRISOTNI SMO V PROSTORIH UPRAVNE ENOTE AJDOVŠČINA VSAKO SREDO OD 08,00 DO 12,00 URE.

Patronat INAS Slovenija, Kidričeva 9a, Nova Gorica, 05/33 80 197