Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 - 2022

Člani občinskega sveta 2018 – 2022

 

 

 

Stranko SD zastopajo:

Ljubomir Vidrih, Ajdovščina, ljubo.vidrih@gmail.com

Zvonko Vidmar, Žapuže, zvonko.vidmar50@gmail.com

Mitja Tripković, Ajdovščina, mitja.infoburja@siol.net

Valter Polanc, Predmeja, ival@siol.net

Andreja Škvarč, Skrilje, andreja.skvarc1@gmail.com

Kazimir Čebron, Brje, kazimircebron@gmail.com

Stranko SDS zastopajo:

David Koren, Ajdovščina, fitness.drustvo@gmail.com

Dejan Škvarč, Dolga Poljana, dskvarc@gmail.com

Bojan Mikuš, Budanje, bojanmikus8@gmail.com

Janez Tratnik, Col, info@podvelb.si

Alojzij Klemenčič, Stomaž, alojz.klemencic@gmail.com

Miha Kapelj, Dobravlje, miha.kapelj@gmail.com

Listo Burja zastopajo:

Ivan Krašna, Budanje, ivan.krasna@gmail.com

Matjaž Bajec, Col, matjaz.bajec@siol.net

Igor Česnik, Plače, i.cesnik@gmail.com

Bruna Kastelic, Črniče, bruna.kastelic@gmail.com

Katja Mužina, Selo, info@agroromana.si

Stranko N.Si zastopajo:

Jožko Premrn, Ajdovščina, jozko.premrn1@siol.net

Adam Raspor, Dolga Poljana, raspor.adam@gmail.com

Dragotin Štokelj, Velike Žablje, drago.stokelj@gmail.com

Stranko ZZP zastopata:

Angel Vidmar, Lokavec, angel.vidmar@gmail.com

Uroš Štor, Cesta, uros.stor75@gmail.com

Stranko SMC zastopa:

Jurko Pergar, Lokavec, jurkopergar@gmail.com

Stranko NSD zastopa:

Marjan Vidmar, Ustje, marjan.vidmar@amis.net

Stranko Desus zastopa:

Suzana Krašna, Ajdovščina, suzana.krasna@gmail.com

Stranko Levica zastopa:

Nina Štrancar, Ajdovščina, nina.strancar@gmail.com

 

Fotografije za tisk