31. redna seja občinskega sveta

datum: 16.09.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   16. 09. 2013    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)   sklicujem  

31. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. septembra 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 30.  redne seje;  

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – 2. obravnava;

2. Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO Nova Gorica:

-       Investicijski program (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica;

-       Novelacija (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica;

-       Sklep o višini investiranja v RCERO Nova Gorica;

-       Sklep o ureditvi lastništva objektov in opreme RCERO Nova Gorica;

-       Predlog Sveta regije iz 61. seja Sveta regije (zapisnik);

-       Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 014-4/2013;

3. Sklep o določitvi višine subvencije za hišne priključke zgrajene pred 1.1.2010 in izločitev iz poslovnih knjig;

4. Sklep o znižanju obveznosti naročanja zobotehničnih storitev;

5.      Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov:

- Lekarne Ajdovščina, - Zdravstvenega doma Ajdovščina,

- Pilonove galerije Ajdovščina,

- Otroškega vrtca Ajdovščina;

6. Sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin za stanovanja; 

7. Sklep o oblikovanju javne blagajne;

8. Premoženjsko pravne zadeve; 

9. Informacije in pobude.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si   Naknadno vam bomo posredovali gradivo za 5. točko (predvidoma v torek 24.9.), ter manjkajoče sklepe pri 2. točki.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

 

Vabljeni:

K 2. točki: Mestna občina Nova Gorica – vodja projekta podžupan Mitja Trtnik in ga. Andreja Trojar Lapanje, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. – direktor Egon Stopar