1. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.11.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje prvo sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina v novem mandatu, ki bo potekala v četrtek, 8. decembra 2022, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina,

2. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev z dne 20. 11. 2022 za Občinski svet Občine Ajdovščina  in za župana Občine Ajdovščina,

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana ter za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana,

4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z  mandatom župana in ugotovitev izvolitve župana

6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor,

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Vabilu za sejo je priloženo:

- potrdilo o izvolitvi,

- k 2. točki: Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za Občinski svet Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022 in Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022,

- k  2., 3., 4., 5. in 7. točki: predlogi sklepov,

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.79/22),

- Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22),

- obvestilo in vzorci izjav v zvezi z omejitvami poslovanja članov občinskega sveta,

- vzorec izjave in privolitve člana občinskega sveta - osebni podatki,

- obvestilo KPK o naravi mandata člana občinskega sveta.

Novoizvoljene člane občinskega sveta in novoizvoljenega župana prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi ter osebni dokument.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 Vabilo na prvo sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina