1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 08.08.2023
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od torka, 8. avgusta 2023, do četrtka 10. avgusta 2023, do 11. ure.

 Dnevni red: 

1. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023 – hitri postopek.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/2022) (v nadaljevanju: poslovnik).  Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 26 članov občinskega sveta.

Zaradi intervencijskih ukrepov, ki so nastali ob neurjih v mesecu juliju 2023, ter morebitnih novih interventnih ukrepov, ki so verjetni zaradi neugodne vremenske prognoze za drugo polovico poletja in celotne jeseni, je potrebno sprejeti odlok o sprostitvi sredstev proračunske rezerve. 89. člen poslovnika določa, da kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Glasovanje o predlaganih sklepih bo potekalo po elektronski pošti, od torka 8. 8. 2023 do četrtka 10. 8. 2023, do 11. ure.