4. izredno sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v petek, 2. junija 2006, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 02.06.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA ZA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 30.05.2006ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 12. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina, na lastno pobudo

sklicujem

4. izredno sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v petek, 2. junija 2006, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


1. Ureditev Goriške ceste od mostu čez Hubelj do križišča pri Policijski postaji.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
- predsednik KS Ajdovščina
- predstavniki stroke s prometnega področje
- projektant