1 redna seja občinskega sveta

datum: 28.10.2010
kategorija: Napovedi sej OS

1. sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 4. novembra 2010, ob 15.30 , v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

1. sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 4. novembra 2010, ob 15.30 , v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in izidu volitev župana;
3. Imenovanje začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
4. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandatov članov občinskega sveta;
5. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandata župana;
6. Slovesna izjava župana in predstavitev;
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Sejo bo do slovesne izjave župana vodil najstarejši izvoljeni svetnik.

Vabilu za sejo prilagamo Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina, Statut Občine Ajdovščina, Opomnik za občinske funkcionarje in Priročnik za občinske funkcionarje. Priložena sta tudi predloga sklepov za 4. in 5. točko dnevnega reda. Predlogi sklepov za 3. in 7. točko bodo podani na seji.

Člane sveta prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi, ki vam je bilo posredovano po pošti ter osebni dokument.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.