32. redna seja občinskega sveta

datum: 07.10.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   07. 10.  2013    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)  

sklicujem   32. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

 

Potrditev zapisnika 31. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 30.  in 31. redne seje.  

1.   Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

2.   DIIP Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške statistične regije 

       dodatno gradivo 

       dodatno popravljeno gradivo

3.   Ravnanje z odpadki na območju občine Ajdovščina:

       dodatno gradivo

-       Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina

-       Sklep o višini investiranja v RCERO Nova Gorica;

-       Sklep o razveljavitvi 1. točke sklepa št. 014-4/2013 z dne 08.07.2013;

-       Investicijski program (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.

  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si  

Naknadno, predvidoma v četrtek 10. 10. 2013, vam bomo posredovali zapisnik 31. redne seje, Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina, Sklep o višini investiranja v RCERO Nova Gorica ter Novelacijo (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, če bo besedilo le te usklajeno in prejeto s strani Mestne občine Nova Gorica.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

 

Vabljeni:

- k 1. točki: ga. Alenka Močnik, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina,

- k 2. točki: ICRA d.o.o. Idrija,

- k 3. točki: Mestna občina Nova Gorica – vodja projekta podžupan Mitja Trtnik in  ga. Andreja Trojar Lapanje, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. – direktor mag. Egon  Stopar