1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 25.05.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala 27. 5. 2015.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) sklicujem 

1. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA 

Uprava družbe Mlinotest d.d. je za 27.05.2015 sklicala skupščino družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Glede na to, da pooblaščenca za zastopanje na družbi, do skupščine, ni mogoče imenovati v rednem postopku redne seje, sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

1.    Imenovanje pooblaščenca za zastopanje občine na skupščini Mlinotest d.d. 

Predlog sklepa z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom posredujemo v prilogi.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje je izpolnjen pogoj iz 5. odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 25 svetnikov od tega jih 20 soglašalo s sklicem, 5 pa jih je glasovalo proti sklicu korespondenčne seje.

Postopek izvedbe korespondenčne seje je opredeljen v 25. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015). Korespondenčna seja bo izvedena na naslednji način:

Glasovanje o predlaganem sklepu, bo po elektronski pošti, potekalo danes, v ponedeljek, 25.05.2015 do 15. ure. Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor ali za predlagani sklep glasujete ZA ali PROTI. Glas lahko oddate po e-pošti na naslov obcina@ajdovscina.si , lahko pa svoj glas oddate tudi telefonsko na št. (05) 365 91 10. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.