9. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.10.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 9. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od petka, 26. oktobra, do ponedeljka, 29. oktobra 2018.

Predlagan dnevni red: 

1. Poročilo o izvajanju sklepov 33. redne seje z dne 27. 9. 2018;

2. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic;

3. Sklep o spremembi projekta v Načrtu razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2018-2021;

4. Informacija o poslovanja družb, v katerih ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe.

Gradivo k predlaganim točkam je priloženo.

Glasovanje o predlaganih sklepih bo potekalo po elektronski pošti, od petka 26. 10. 2018 do ponedeljka 29. 10. 2018 do 10. ure.

O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.