sprejeti sklepi 15 seje

datum: 13.04.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

zapisnik 14. seje

Potrditev zapisnika 14. redne sejeter poročila o izvajanju sklepov 14. redne seje;

1. Informacije in pobude;
2. Statut Občine Ajdovščina – 1. obravnava
3. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012 – hitri postopek;
4. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne-primorske regije – 1. obravnava;
5. Sklep o prevzemu ter prenosu vodovoda Podkraj - Strelice v občinsko javno vodovodno omrežje;
6. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu in sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe Centru za socialno delo Ajdovščina) ter sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe Zavodu Pristan);
7. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
a. Ljudska univerza Ajdovščina;
b. Zavod za šport Ajdovščina;
c. Pilonova galerija Ajdovščina;
d. Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
e. Zdravstveni dom Ajdovščina;
f. Lekarna Ajdovščina;
g. Razvojna agencija ROD;
h. Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
8. Premoženjsko pravne zadeve.